Søg
Login
Login faciliteten anvendes p.t. kun af medlemmer der opdaterer hjemmesiden.
 Start Information Forsikring

Forsikring

Skadestuen i Geilo

På vegne af alle medlemsklubber har DIF og DGI indgået en forsikringsaftale med forsikringsselskabet Tryg. Den indeholder bl.a. en ansvars-, retshjælps- og arbejdsskadeforsikring for medlemmer der udfører et arbejde for klubben, fx turledere, instruktører, trænere og portvagter.

For alle klubbens medlemmer er der også tegnet en Idrætsrejseforsikring.

Omfattet er individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

Forsikringen dækker, hvis en person på en idrætsrejse i udlandet kommer til skade og har brug for at blive behandlet på skadestue, hospital eller lignende. Forsikringen dækker også, hvis der er brug for at transportere en tilskadekommen hjem til Danmark, ligesom udgifter til sygeledsagelse og eventuel tilkaldelse af pårørende også er dækket. Vær opmærksom på, at Idrætsrejseforsikringen ikke dækker idrætsudøverens følger af en eventuel ulykke. Det gør til gengæld en personlig ulykkesforsikring, hvis medlemmet har tegnet en.

Afbestillingsforsikring: Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

Når du/I skal på klubtur, bør I medbringe policenummer og data på rejseforsikringen. Se og udskriv Forsikringskort her.

Ovenstående er en kort opsumering. For præcise informationer, læs om idrætsrejseforsikringen her: www.idraettensforsikringer.dk og se oversigt over fælles forsikringer samt betingelser via dette link: policer og betingelser.

I øvrigt anbefaler klubben at man tegner eventuelle rejse- og afbestillingsforsikringer som en udvidelse af egen familie-/indboforsikring, idet Idrætsrejseforsikringen visse steder har sine begrænsninger.