Søg
Login
Login faciliteten anvendes p.t. kun af medlemmer der opdaterer hjemmesiden.
 Start Klubben Turbestemmelser

Turbestemmelser

altFællesbestemmelser for alle turarrangementer i SH

 • En sæsons skiture skal afspejle at Skiklubben Hareskov er en sportsklub (for alle aldre og niveauer).
 • Turlederen definerer turens formål og idé i samarbejde med klubbens turudvalg.
 • Bestyrelsen skal godkende en tur inden den udbydes til medlemmerne.
 • Alle ture udbydes inklusive undervisning/træning så vidt muligt med klubbens egne uddannede instruktører. Udgifter hertil indgår i turenes pris.
 • Turenes gennemførelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding og kan aflyses ved for lavt deltagerantal.
 • Børn skal generelt tilbydes turene til en mindre pris, der afspejler de opnåede rabatter ved f.eks. rejse og liftkort samt kommunale tilskud.
 • Medlemmerne deltager på eget ansvar, og sørger selv for fornødne forsikringer.
 • Tilmelding kræver indbetaling af depositum på mindst 10 % af turens værdi dog mindst kr. 500.
 • I tilfælde af framelding gælder som hovedregel, at turen holdes skadesløs. Ved framelding inden udløb af tilmeldingsfristen tilbagebetales depositum efter fradrag af administrationsomkostninger sat til minimum kr. 200. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb mistes depositummet.
 • Turens pris er angivet med forbehold for prisstigninger af enhver art, som skiklubben er uden indflydelse på, og som klubben ikke på forhånd har kunnet tage højde for, herunder valutasvingninger.
 • Turens økonomi skal hvile i sig selv eller give overskud til klubben.
 • Klubbens ture er åbne, dvs. at pladserne besættes efter ”først til mølle” princippet.
 • Kun medlemmer af Skiklubben Hareskov, alternativt medlemmer af Dansk Skiforbund, kan deltage i klubbens ture.